ÎMAN ve İSLÂM

بسم الله الرحمن الرحيم
Tıkla>>İMAN ve İSLAM

25 Eylül 2007 Salı

Örnek Davranış

HAZRETI ÖMER'IN BIR ÖRNEK HAREKETI

Hazreti Ömer (r.a.) hilâfeti zamanında, 400 dirhem paraya muhtaç olmuş ve bu parayı da Abdurrahman b. Avf hazretlerinden istemişti. Abdurrahman b. Avf hazretleri, Hazreti Ömer'e, para yerine şu telkinde bulundu: — Ya Ömer! Parayı benden mi istiyorsun? Halbuki Beyt'ül Mal senin elindedir... Parayi oradan al, sonra iade edersin... Hayatı, adalet timsali olan hazreti Ömer, Abdurrahman b. Avf hazretlerine şu cevabı verdi: — Ya Abdurrahman! Parayı senden istiyorum... Zira bir emri ilahî vukuunda veya borcu ödeyememe gibi bir durumda seninle helâllaşmak kolay olur. Ya mirasımdan bir miktar ayırtırım, yahut helâllaşırız. Ama ben, bu borçlanmayı devlet hazinesine yaparsam, bütün Müslümanlarla helâllaşmak lâzim gelir ki, bu da mümkün değildir. O takdirde, ne benim malım onu ödemeye kafi gelir, ne de sevabım, ahirette beni kurtarır. Bu kadar ağır bir yükün altına girmeye edemedim, ya Abdurrahman!

YEME-IÇME ÂDÂBI

Çok sıcakken yememek, sıcaklığından dolayi yemeğe üflememek yemeğin adâbındandır. Resûl-i Ekrem Efendimiz bunu mekruh görmektedir. Tıp, yemeğe üflemeyi nefesteki mikrobun yemeğe sıçraması şeklinde izah etmektedir.

Besmele ile başlanan yemekte mutlaka sağ el kullanılmalı, sağ elle yenip sağ elle içilmelidir. Ancak, ihtiyaç halinde sol eli de yardimci olarak kullanmak mekruh degildir. “Sir’atü’l-Islâm”da bu husus kaydedilirken şöyle denmektedir:

— Resûlüllah Efendimiz sağ eline ekmeği, (sol eline) de karpuzu alır, bir ekmekten, bir de karpuzdan yerdi... Yemek yerken, ihtiyaç oldukça sol el de yardım için kullanılabilir.

EVLÂDIN VAZIFELERI

Allâhü Teâlâ, Kur’ân’ı Kerim’de kendisine ibâdeti emretti. Kendisine ibâdetten sonra ana ve babaya itâati bildirdi. insanın varlığının hakîkî sebebi Allahü Teâlâ’nın yaratmasi, zâhirî sebebi de ana ve babasıdır.

Evlâdın ana ve babasına karşı vazifelerinden bazıları şunlardır;

  1. Onların yiyeceklerini ve içeceklerini temin etmek,
  2. Giyeceklerini temin etmek,
  3. Hizmete muhtaç iseler onların hizmetini görmek,
  4. Kendisini çağırdıkları zaman hemen yanına gitmek,
  5. Günah olmayan emirlerini yerine getirmek,
  6. Onlarla konusurken yumusak konusmak,
  7. Onlari isimleriyle çağırmamak,
  8. Onlarla beraber yürürken arkalarından gitmek,
  9. Kendisi için istedigini onlar için de istemek, istemedigini onlar için de istememek,
  10. Kendisi için dua ettigin de, onlar içinde, af ve magfiret dilemek.
Yorum Gönder

9.Haçlı Seferi

İşte ABD ve AB'nin Medeniyeti>>GrenadeGrenadeGrenadeGrenadeGrenadeHıristiyanlık Din değildir,Siyasi ve Tarihi bir oluşumdurBible 2 UydurukItYumurtadan çıktı Big HugKucaklaş Running KucaklaşJeepScreamerDuel GunsZalimProudBible 2

Dığer Blog Sıtelerımı Ziyaret Edınız

Terk Edilen İslam

Terk Edilen İslam
Gülü Tıkla
Tıkla